12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Zarząd Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Kontakt

e-mail: sekcja.pdm@ptppd.pl
tel.: 512 430 501 - Małgorzata Starostka-Rudy

Zarząd Sekcji

Małgorzata Starostka- Rudy - Przewodnicząca
Agnieszka Ryss - V-ce przewodnicząca
Sylwia Zaremba - Sekretarz
Agnieszka Sibila - Członek Zarządu
Urszula Turyna - Członek Zarządu
Paweł Glita - Członek Zarządu
Piotr Halkiewicz - Członek Zarządu

Założyciele

Magdalena Chrzan – Dętkoś
Paweł Glita
Bożena Gramatyka
Katarzyna Gwóźdź
Magdalena Nałęcz – Nieniewska
Agnieszka Ryss
Agnieszka Sibila
Małgorzata Starostka – Rudy
Mariusz Ślosarczyk
Urszula Turyna
Sylwia Zaremba