12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Władze PTPPd

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Piotr Miszewski - Prezes
Danuta Pisarek - V-prezes
Maria Bazan - Sekretarz
Maciej Wilk - Skarbnik
Dorota Frett-Kierecka - Członek
Dorota Michalik - Członek
Piotr Musiał - Członek

Rada Programowa

Andrzej Trzęsicki - Przewodniczący
Zuzanna Korga - Sekretarz
Adam Curyło - Członek
Janusz Kitrasiewicz - Członek
Jeremi Kośmicki - Członek
Marcin Kramek - Członek
Patrycja Staniszewska - Członek

Komisja Rewizyjna

Piotr Kurkowski - Przewodniczący
Piotr Mrozowski - Członek
Dominika Machynia- Rzepka - Członek

Sąd Koleżeński I Instancji

e-mail: sk@ptppd.pl

Bożena Gramatyka - Przewodnicząca
Amelia Wałczyk - Zastępca
Katarzyna Starowicz - Sekretarz
Małgorzata Starostka- Rudy - Członek

Sąd Koleżeński II Instancji

e-mail: sk2@ptppd.pl

Anna Kaczmarska-Pająk - Przewodnicząca
Marta Nowak - Zastępca
Paulina Mikulaścik-Wąsacz - Sekretarz
Aleksandra Froelich-Deja - Członek
Beata Hawryłko-Zygmunt - Członek
Maciej Wójcik - Członek

Komisja ds. Badań Naukowych

e-mail: kn@ptppd.pl

Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska - Przewodnicząca
Ewa Wojtynkiewicz - Sekretarz
Jarosław Polak - Członek
Marcin Sękowski - Członek
Emilia Soroko - Członek
Mateusz Stróżyński - Członek