12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Władze PTPPd

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Piotr Miszewski - Prezes
Danuta Pisarek - V-prezes
Maria Bazan - Skarbnik
Dorota Michalik - Sekretarz
Piotr Jakimowski - Członek Zarządu
Katarzyna Gwóźdź - Członek Zarządu

Rada Programowa

Jeremi Kośmicki - Przewodniczący
Janusz Kitrasiewicz - Członek
Maciej Wilk - Członek
Marcin Makulski - Członek
Marcin Kramek - Członek
Zuzanna Korga - Członek
Joanna Dziasek - Członek

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Wieczorek - Przewodniczący
Agnieszka Sibila - Członek
Andrzej Kitrasiewicz - Członek

Sąd Koleżeński I Instancji

e-mail: sk@ptppd.pl

Bożena Gramatyka - Przewodnicząca
Amelia Wałczyk - Zastępca
Katarzyna Starowicz - Sekretarz
Małgorzata Starostka-Rudy - Członek
Dominika Machynia-Rzepka - Członek
Barbara Porszke-Sapota - Członek

Sąd Koleżeński II Instancji

e-mail: sk2@ptppd.pl

Anna Kaczmarska-Pająk - Przewodnicząca
Marta Nowak - Zastępca
Paulina Mikulaścik-Wąsacz - Sekretarz
Aleksandra Froelich-Deja - Członek
Beata Hawryłko-Zygmunt - Członek
Maciej Wójcik - Członek
Joanna Kempka - Członek
Małgorzata Ciołkowska - Członek
Jacek Ruciński - Członek

Komisja ds. Badań Naukowych

e-mail: kn@ptppd.pl

Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska - Przewodnicząca
Ewa Wojtynkiewicz - Sekretarz
Jarosław Polak - Członek
Marcin Sękowski - Członek
Emilia Soroko - Członek
Mateusz Stróżyński - Członek