12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

inne

Wykład Macieja Wilka, 14.11.2018, Łódź

2018-11-07

„Świadomość vs nieświadomość w procesie kształcenia z perspektywy rozwojowej”

Serdecznie zapraszamy 14 listopada 2018, godz. 16:30 na wykład Macieja Wilka, prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2018-09-05

Zawiadomienie
o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej („Towarzystwo”), działając na mocy Artykułu 23 ust. 3 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 16.09.2018 na godzinę 14.00 w hotelu Qubus przy ulicy Nadwiślańskiej 6 w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:

STIPO-R

2018-01-11

Ustrukturalizowany Wywiad Organizacji Osobowości

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jest mi niezmiernie miło Was poinformować, że prace badawcze nad STIPO-R wkraczają w nową fazę. Zatem przesyłam Wam zaproszenie do prac. Serdecznie pozdrawiam, Maciej Wilk Prezes PTPPd

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2017-09-05

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej („Towarzystwo”), działając na mocy Artykułu 23 ust. 3 Statutu Towarzystwa, zwołuje na dzień 17.09.2017 na godzinę 18.15 w ICE Kraków International Conferences & Entertainmen Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:

Jubileusz 10-lecia PTPPd

2016-11-30

12 listopada 2016 roku w Krakowie, w uroczystej oprawie, odbyło się Jubileuszowe spotkanie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej połączone z Walnym Zebraniem.

Spotkanie, które było okazją do podsumowania 10-letniej działalności Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej otworzył prezes Stowarzyszenia Maciej Wilk. 

Jubileusz 10-lecia PTPPd

2016-09-24

Szanowne Koleżanki / Szanowni Koledzy
Członkowie Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Psychodynamicznej

Pragnę w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej serdecznie Was zaprosić do udziału w obchodach Jubileuszu 10 – lecia istnienia naszego Towarzystwa.

Do Członków PTPPd

2016-09-02

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Sekretariat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej otrzymał właśnie stosowne dokumenty z Sądu, potwierdzające wprowadzenie zmian przegłosowanych na naszym ostatnim Walnym Zebraniu w kwietniu 2016 roku.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia – Kraków, 17 kwietnia 2016

2016-05-12

Sprawozdanie  z Walnego Zgromadzenia

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Dnia 17 kwietnia miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Z uwagi na brak kworum doszło ono do skutku w II terminie i miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Do Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

2015-08-24

W ostatnich latach zauważono nową formę tworzenia się relacji mniej lub bardziej formalnych pomiędzy terapeutami w kontekście komercyjnych usług psychologicznych. Powstało zjawisko zawierania umów ustnych lub pisemnych pomiędzy psychoterapeutami lub pomiędzy  prywatnymi przychodniami psychologicznymi a innymi psychoterapeutami. Umowy te zawierają ustalenia opisane poniżej. Budzą one w środowisku terapeutów psychodynamicznych wątpliwości natury etycznej oraz merytorycznej.

Spotkanie z prawnikiem dla Członków PTPPd

2014-09-15

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Spotkanie z prawnikiem dla Członków PTPPd

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza na kontynuację zeszłorocznego spotkania z prawnikiem Panią Agnieszką Fiutak, które odbędzie się dnia 5 lipca, w sobotę, w godzinach 9 – 17, w siedzibie Towarzystwa w Krakowie, przy ul. Zamoyskiego 56.

Spotkanie to będące propozycją tylko dla Członków  PTPPd jest bezpłatne.

Poruszane będą następujące tematy: