12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Dnia 17 czerwca 2015 roku Zarząd Główny PTPPd zatwierdził wniosek o powołanie Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd, wypływający z inicjatywy Członków Towarzystwa zainteresowanych problematyką psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży.

W ramach sekcji planowana jest realizacja następujących celów:

Powyższe cele będą realizowane poprzez seminaria, wykłady, warsztaty, superwizje, treningi, szkolenia, konferencje, badania naukowe.