12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Ankieta członkowska

CHCESZ DO NAS DOŁĄCZYĆ?
WYPEŁNIJ ANKIETĘ CZŁONKOWSKĄ

Jeśli jesteś osobą zdecydowaną na wstąpienie do naszego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, zapraszamy do pobrania ankiety w formacie PDF lub DOC.  

PDF

DOC

DODATKOWE DOKUMENTY

Przed pobraniem ankiety prosimy o zapoznanie się z warunkami dostąpienia do członkostwa Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego.

WARUNKI CZŁONKOSTWA W PTPPd

ZMIANA STATUSU CZŁONKOSTWA