12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Komisja ds. Badań Naukowych

Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska - Przewodnicząca
Ewa Wojtynkiewicz - Sekretarz
Jarosław Polak - Członek
Marcin Sękowski - Członek
Emilia Soroko - Członek
Mateusz Stróżyński - Członek