12 422 16 55

Polish Society for Psychodynamic Psychotherapy

Board of The Section of Child and Youth Psychotherapy

The Section of Child and Youth Psychotherapy

Contact

e-mail: sekcja.pdm@ptppd.pl
phone: 512 430 501 - Małgorzata Starostka-Rudy

Section Board

Małgorzata Starostka- Rudy - President
Agnieszka Ryss - Vice-Chair
Sylwia Zaremba - Secretary
Agnieszka Sibila - MEMBER OF THE BOARD
Urszula Turyna - MEMBER OF THE BOARD
Paweł Glita - MEMBER OF THE BOARD
Piotr Halkiewicz - MEMBER OF THE BOARD

Founding members

Magdalena Chrzan – Dętkoś
Paweł Glita
Bożena Gramatyka
Katarzyna Gwóźdź
Magdalena Nałęcz – Nieniewska
Agnieszka Ryss
Agnieszka Sibila
Małgorzata Starostka – Rudy
Mariusz Ślosarczyk
Urszula Turyna
Sylwia Zaremba