12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Książki

Leczenie ciężkich zaburzeń osobowości PRZEPRACOWANIE AGRESJI I ODZYSKANIE EROTYZMU

2023-10-06

Otto F. Kernberg

Niniejszy tom należy traktować jako uzupełnienie i rozszerzenie wydanych wcześniej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej podręczników klinicznych: „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline. Podręcznik kliniczny” oraz „Psychoterapia psychodynamiczna patologii osobowości. Leczenie self i funkcjonowania interpersonalnego”.

Psychoterapia psychodynamiczna patologii osobowości. Leczenie self i funkcjonowania interpersonalnego

2019-07-19

Eve Caligor, Otto F. Kernberg, John F. Clarkin, Frank E. Yeomans „Psychoterapia psychodynamiczna patologii osobowości. Leczenie self i funkcjonowania interpersonalnego”

Od autorów:

W niniejszej książce, prezentujemy konkretny model leczenia zaburzeń osobowości, który nazywamy Psychoterapią skoncentrowaną na przeniesieniu – wersja rozszerzona, TFP-E (Transference Focused Psychotherapy – Extended). Zamiast koncentrować się na określonym typie zaburzenia osobowości, konstelacji objawów lub zachowań, nasze podejście skupia się na odniesieniu do zmian w self i w funkcjonowaniu interpersonalnym.

Podręcznik PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ w PATOLOGII OSOBOWOŚCI z WYŻSZEGO POZIOMU

2017-03-07

Eve Caligor, Otto F. Kernberg, John F. Clarkin „Podręcznik PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ w PATOLOGII OSOBOWOŚCI z WYŻSZEGO POZIOMU”.

Od wydawcy

Prezentowaną czytelnikowi pozycję można traktować jako kontynuację i uzupełnienie wydanego w 2015 roku przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej podręcznika klinicznego „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline” autorstwa Franka E. Yeomansa, Johna F. Clarkina i Otto F. Kernberga.

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline PODRĘCZNIK KLINICZNY

2015-12-10

Frank E. Yeomans, M.D., PhD, John F. Clarkin, PhD, Otto F. Kernberg, M.D. „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline PODRĘCZNIK KLINICZNY”

OD POLSKIEGO WYDAWCY
DZIĘKUJĄC AUTOROM niniejszej książki, dr. Frankowi E. Yeomansowi, dr. Johnowi F. Clarkinowi oraz dr. Otto F. Kernbergowi za możliwość uzyskania prawa do wydania jej polskiej wersji, pragnę zaznaczyć istotne aspekty ukazania się tej pozycji w języku polskim.